loader
Profesjonalne projekty wentylacji przemysłowej z Poznania

Profesjonalne projekty wentylacji przemysłowej z Poznania

Nasze biuro inżynierskie z Poznania dostarcza projekty wentylacji przemysłowej, które są wykorzystywane w nowych halach przemysłowych i produkcyjnych, budynkach magazynowych o różnym przeznaczeniu. Projektujemy wentylację dla obiektów ogólnego przeznaczenia, jak i pod specyfikę maszyn i urządzeń, jakie mają być wykorzystywane na liniach

Nasze Poznańskie biuro kładzie nacisk na projekty wentylacji przemysłowej, które umożliwiają:

 • sprawną wymianę zużytego powietrza na świeże czerpane z zewnątrz,
 • skuteczne oczyszczanie pomieszczeń z zanieczyszczeń zawieszonych w powietrzu,
 • odprowadzanie nadmiernych ilości ciepła generowanych w czasie procesu produkcyjnego i normalnej pracy zainstalowanych urządzeń,
 • odzysk energii cieplnej z ogrzanego powietrza,
 • oddymianie pomieszczeń na wypadek pożaru.

Projekty wentylacji przemysłowej z biura K2 Projekt z Poznania przewidują montaż nowoczesnych urządzeń wymuszających obieg mas powietrza w instalacji wentylacyjnej. Każdy projekt jest zoptymalizowany pod kątem utrzymania zadanych parametrów jakościowych powietrza uwzględniających wymogi procesów produkcyjnych, takich jak klasę czystości powietrza, wilgotność względną i temperaturę wewnętrzną bez względu na zewnętrzne warunki atmosferyczne w ciągu roku.

W tym celu stosujemy nowoczesne systemy i urządzenia do systemów wentylacyjnych jak:

 • wydajne centrale wentylacyjne z wielostopniową filtracją powietrza dostarczanego i usuwanego,
 • skuteczne odciągi miejscowe,
 • urządzenia do odzysku ciepła,
 • urządzenia grzewcze i grzewczo-chłodzące,
 • nawilżanie centralne jak i zdecentralizowane,
 • odciągi miejscowe.

Projekty wentylacji przemysłowej K2 Projekt z Poznania uwzględniają wszystkie obowiązujące przepisy oraz specyficzne wymagania branż, w których konieczne jest utrzymanie wysokiego stopnia higieny, takie jak: laboratoria czy kuchnie przemysłowe itp. Gwarantujemy odpowiednie rozprowadzenie powietrza w oczekiwany sposób oraz pełną kontrolę nad strefami przepływu powietrza w pomieszczeniach.

Projekty wentylacji przeciwpożarowej oddymiającej – Poznań

Skuteczność instalacji wentylacji przeciwpożarowej, oddymiającej zaprojektowanych przez biuro K2 Projekt jest potwierdzana przez niezależne analizy wraz z symulacjami opartymi o algorytmy numerycznej dynamiki płynów (CFD – Computational Fluid Dynamics). Instalacja oddymiania (zapewnia wymaganą widoczność oraz obniża temperaturę otoczenia)gwarantuje bezpieczną ewakuację ludzi oraz przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej właściwych ekip ratowniczych.

Projekty instalacji wentylacji przeciwpożarowej oddymiającej i symulacje oddymiania tworzy się głównie dla poniższych typów budynków określonych w przepisach techniczno-budowlanych, w tym m.in.:

 • dla budynków wysokich i wysokościowych,
 • dla garaży i innych kondygnacji podziemnych budynków,
 • obiektów handlowo-usługowych,
 • obiektów użyteczności publicznej,
 • obiektów przemysłowych i magazynowych.

W zależności od warunków i wymagań projekt wentylacji oddymiania może korzystać ze wspierających urządzeń mechanicznych lub działać wyłącznie grawitacyjnie. W zaawansowanych budynkach konieczne może okazać się uzupełnienie projektu wentylacji oddymiania o systemy nawiewów kompensacyjnych.

Warto mieć na uwadze, że wentylację oddymiającą stosuje się przede wszystkim w garażach, obiektach handlowo-usługowo-rozrywkowych, jednokondygnacyjnych budynkach wielkopowierzchniowych. Systemy grawitacyjne mają swoje ograniczenia wynikające z dużego wpływu warunków atmosferycznych na ich skuteczność. Jeżeli np. szacowane temperatury dymu nie zostaną osiągnięte, to grawitacyjne usuwanie dymu przez klapy dymowe może okazać się nieskuteczne.

Projekty wentylacji przeciwpożarowej nadciśnieniowej z Poznańskiego biura K2 Projekt

Celem wentylacji przeciwpożarowej nadciśnieniowej jest ukierunkowanie przepływu powietrza, poprzez zróżnicowanie ciśnień powietrza w różnych strefach budynku. Oprócz samego kierunku bardzo ważna jest też prędkość przepływającego powietrza oraz wartości nadciśnienia. Dobry projekt przeciwpożarowej wentylacji nadciśnieniowej to taki, w którym wartość nadciśnienia jest utrzymana w bezpiecznym przedziale. Mniejsza może powodować nieskuteczne działanie instalacji pożarowej, większa spowoduje problem z ewakuacją, w tym trudności z otwieraniem drzwi i niedopuszczalne wydłużenie czasu ewakuacji

Zasady projektowania wentylacji przeciwpożarowej nadciśnieniowej są określone normą PN-EN 12101-6:2007 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień – Zestawy urządzeń” oraz w przepisach powiązanych. Każdy projekt wentylacji przeciwpożarowej nadciśnieniowej określa m.in.: szczelność powierzchni chronionych nadciśnieniem, strumień powietrza, przy jakim spełnia się kryterium nadciśnienia w przestrzeni chronionej, wielkość punktów odbioru dymu i wiele innych. Przeciwpożarowa wentylacja nadciśnieniowa znajduje zastosowanie głównie w budynkach wysokich i wysokościowych, obiektach handlowo-usługowo-rozrywkowych, służy ochronie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych, w tym: klatek schodowych i ich przedsionków oraz w szybach dźwigów (wind).

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję