loader
Projekty wentylacji i odzysku ciepła

Projekty wentylacji i odzysku ciepła

Wentylacja obiektów przemysłowych, komercyjnych, użyteczności publicznej i mieszkalnych to jeden z elementów odpowiadających za klimat i komfort w budynkach. Dostawy świeżego powietrza z zewnątrz i odprowadzanie zużytego to podstawa tego procesu. Co ważne, w  można odzyskać dużą część energii zużytej na ogrzanie powietrza świeżego  lub odzyskać ciepło generowane podczas pracy urządzeń. W tym celu stosuje się nowoczesne rekuperatory, czyli wymienniki ciepła, które przekazują ciepło z powietrza odprowadzanego do nawiewanego.

Rekuperatory mogą być montowane jako urządzenia zespolone z mechanicznymi centralami wentylacyjnymi wymuszającymi sprawny obieg powietrza w układzie lub jako oddzielne komponenty. W projekcie rekuperacji odzysku ciepła stosuje się rekuperatory różnej konstrukcji np. przeciwprądowe, krzyżowe, obrotowe. Rodzaj wymiennika ciepła dobiera się do warunków klimatycznych oraz parametrów pracy instalacji. Część urządzeń dedykuje się strefom klimatycznym, w których temperatura rzadko spada poniżej zera, a mrozy o ile w ogóle występują, to utrzymują się krótko. Natomiast inne są zoptymalizowane pod długotrwałą pracę w temperaturach ujemnych, a co za tym idzie zbieranie się szronu / lodu w układzie i konieczność odprowadzania wody.

Zalety technologii odzysku ciepła

Dobry projekt rekuperacji ciepła z Poznańskiego biura K2Project to wiele dodatkowych zalet dla właścicieli i użytkowników budynku. Przede wszystkim dzięki właściwie zaprojektowanym instalacjom odzysku ciepła możliwe jest:

  • obniżenie zużycia energii zużywanej na ogrzewanie budynku,
  • odzyskanie części energii zużytej na ogrzanie powietrza w budynku.

Większość projektów odzysku energii przewiduje budowę kompleksowej infrastruktury do oczyszczania i kontroli przepływu powietrza zintegrowanej z urządzeniem do rekuperacji. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, mniejszych obiektach przemysłowych i komercyjnych, coraz częściej stosuje się wentylację w obiegu wymuszonym, w którym centrale wentylacyjne to zintegrowane urządzenia do transferu, oczyszczania i odzysku energii z powietrza

Projekty wentylacji i odzysku ciepła firmy  K2 Projekt z Poznania to doskonałe rozwiązania do zarządzania komfortem w różnych strefach. W każdym przypadku projekt rekuperacji/ wentylacji odzysku ciepła przewiduje dostarczanie do poszczególnych pomieszczeń odpowiedniej ilości świeżego powietrza, które wcześniej zostaje oczyszczone, ogrzane i/lub schłodzone. Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem energii mogą być wyposażone w skuteczne filtry przechwytujące większość zanieczyszczeń zawieszonych w powietrzu co zwiększa komfort użytkowania poszczególnych pomieszczeń

Projekty instalacji klimatyzacji komfortu i precyzyjnej z Poznania

Projekty instalacji klimatyzacji komfortu i precyzyjnej z Poznania

Instalacja klimatyzacji komfortu umożliwia właściwe kontrolowanie parametrów, takich jak temperatura wewnętrzna i wilgotność powietrza. Parametry te mają zasadnicze znaczenie w pomieszczeniach takich jak: pomieszczenia biurowe, handlowe czy usługowe (kluby fitness, restauracje, kina, obiekty rozrywkowe, itd.), których utrzymanie jest kluczem do poczucia komfortu osób w nich przebywających.

Instalacja klimatyzacji precyzyjnej umożliwia skuteczne i precyzyjne kontrolowanie parametrów, takich jak temperatura wewnętrzna i wilgotność powietrza w pomieszczeniach takich jak: serwerownie, laboratoria, zaawansowane pomieszczenia produkcyjne, magazynowe.

Jakie parametry można kontrolować dzięki klimatyzacji precyzyjnej?

Projekt klimatyzacji precyzyjnej z naszego Poznańskiego biura to gwarancja kontroli nad:

  • obiegiem powietrza w pomieszczeniu,
  • czystością powietrza,
  • wilgotnością powietrza,
  • zmianą warunków w pomieszczeniu.

Do nagłej zmiany warunków w pomieszczeniu może dojść na skutek awarii jednego z urządzeń chłodzących, przez wprowadzenie dodatkowych źródeł ciepła np. na czas prac modernizacyjnych lub serwisowych, albo na skutek innych nieprzewidzianych sytuacji, do jakich może dojść w pomieszczeniu, którego przeznaczenie wymaga montażu dobrze zaprojektowanej klimatyzacji precyzyjnej.

W naszych projektach klimatyzacji precyzyjnej wykorzystujemy optymalne rozwiązania technologiczne. Rekomendujemy optymalne urządzenia i ich ilość tak, aby zapewnić utrzymanie stabilnych warunków we wszystkich uzgodnionych z zamawiającym scenariuszach. Zawsze dążymy do zabezpieczenia odpowiedniej ilości pomocniczych urządzeń chłodniczych wg technologii lub wg wymagań Inwestora.

Projekty instalacji chłodzącej z wykorzystaniem wody lodowej i wody technologicznej

Projekty instalacji chłodzącej z wykorzystaniem wody lodowej i wody technologicznej

Skuteczne odprowadzenie zysków ciepła z dużych obiektów użyteczności publicznej, biurowych lub obiektów handlowo-usługowo-rozrywkowych wymaga zastosowania instalacji chłodzącej z wykorzystaniem zewnętrznych agregatów wody lodowej i klimakonwektorów wewnątrz budynku lub instalacji wody technologicznej z wykorzystaniem zewnętrznych wież chłodniczych i pomp ciepła typu powietrze / woda w pomieszczeniach wewnętrznych.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję